blog background
 
Maciej Brzeziński: Poznańskie Historie
historia, zabytki, kultura, ludzie
metka_epoznan
10 niesamowitych poznańskich pomników
ok
3
not ok
0
liczba odsłon: 1096
Pomniki stały się częścią miejskiego krajobrazu. W Poznaniu także ich nie brakuje, choć nie wszystkie należy uznać za udane. Wybór 10 najciekawszych poznańskich pomników nie był łatwy, ale podjąłem to wyzwanie.

Według słownikowej definicji pomnik to posąg, obelisk, płyta itp., wzniesione ku czci osoby lub dla upamiętnienia jakiegoś wydarzenia. Początkowo wznoszono je ku czci świętych i władców, ale od XIX wieku nastąpiła ich stopniowa „demokratyzacja”. Istnieje wiele klasyfikacji monumentów. Dzieli się je na: prywatne, publiczne, polityczne, historyczne, alegoryczne i religijne. Do tego można jeszcze dodać pomniki realistyczne (wyrażają idee wprost) i symboliczne, czyli takie, których twórcy formułują przesłanie za pomocą symboli, a które dzięki temu można różnie interpretować. Postanowiłem wybrać 10 pomników, które uważam za niezwykłe, przyciągające uwagę lub wyróżniające się pod względem formy. Rozmieszczenie pomników w rankingu jest przypadkowe.


1. Pręgierz

Poznański pręgierz stojący na Starym Rynku przed ratuszem, jest ciekawy z wielu powodów. Po pierwsze, to najstarszy świecki pomnik w Poznaniu, a po drugie wieńczy go figura kata, postaci niezbędnej dla funkcjonowania systemu sprawiedliwości w dawnych miastach, choć cieszącej się złą sławą. Obowiązki, które wypełniał kat, a więc: torturowanie, wykonywanie wyroków śmierci, opieka nad miejskimi prostytutkami, usuwanie padliny z ulic miejskich, chwytanie bezpańskich psów, a w razie potrzeby… nastawianie połamanych kończyn i udzielanie porad medycznych, uchodziły za zajęcia hańbiące. Jakikolwiek kontakt z katem mógł oznaczać społeczny ostracyzm. Pręgierz wystawiono w 1535 r. Pieniądze na ten cel pochodziły z kar, jakie nakładano na służące i inne kobiety wywodzące się z niskiego stanu, a noszące zbyt bogate stroje. W 1593 r. na szczycie słupa pręgierza stanęła figura kata ubranego w zbroję, trzymającego miecz i rózgę. Wyryto także napisy: EXECVTOR i IUSTICIE, aby już nikt nie miał wątpliwości, co to za postać. Oryginalną figurę przeniesiono do Muzeum Miasta Poznania i zastąpiono ją kopią wykonaną w 1925 r. przez Marcina Rożka. Do pręgierza przywiązywano skazańców, których chłostano, piętnowano lub którym obcinano części ciała. Całą robotę wykonywał oczywiście kat.


1. Pręgierz.


2. Pomnik 15. Pułku Ułanów Poznańskich

Pomnik, który stoi u zbiegu ulic: Ludgardy i Paderewskiego, został odsłonięty w 1927 roku. Miał on upamiętniać żołnierzy z 15. Pułku Ułanów Poznańskich, poległych w czasie powstania wielkopolskiego i wojny polsko-bolszewickiej. Przedstawia on ułana na koniu, przebijającego lancą smoka. Całość umieszczono na wysokiej kolumnie. W oczywisty sposób pomnik nawiązuje do legendy o św. Jerzym, który miał zabić diabła, ukrywającego się pod postacią smoka. Twórcą pomnika był Mieczysław Lubelski, a projekt całości opracował Adam Ballenstaedt. Pomnik został zniszczony przez Niemców w 1939 roku. Po wojnie władze komunistyczne nie zgadzały się na odbudowę pomnika, w końcu pułk zasłużył się w wojnie polsko-bolszewickiej. Żołnierze bolszewiccy nazywali wówczas poznańskich ułanów "rogate, czerwone diabły" (ot otoku w kolorze czerwonym, zdobiącym rogatywki). Dopiero na początku lat osiemdziesiątych XX w. udało się uzyskać zgodę i pomnik został zrekonstruowany, a jego ponowne odsłonięcie odbyło się 10 września 1982 roku, w rocznicę rozpoczęcia natarcia nad Bzurą w 1939 roku, w której to bitwie pułk brał udział jako część Armii "Poznań". Warto jeszcze dodać, że dowódcą oddziału w latach 1919 – 1921 był ppłk. Władysław Anders.


2. Pomnik 15. Pułku Ułanów Poznańskich.


3. Pomnik psa na Jeżycach

Na Jeżycach, na podwórku kamienicy przy ulicy Dąbrowskiego 25, stoi niewielki, ale piękny pomnik, upamiętniający... psy. Muszę przyznać, że monument ten darzę szczególnym sentymentem, gdyż sam jestem miłośnikiem zwierząt, a psów w szczególności. Monument, zwany Pomnikiem Pamięci Przyjaciół, został odsłonięty 16 czerwca 2001 r. z okazji dziesięciolecia fundacji "Zwierzęta i my". Zaprojektowała go i ufundowała Alina Kasprowicz, założycielka fundacji i właścicielka budynku. Pomnik ma upamiętniać wszystkie psy mieszkające w kamienicy od 1900 roku. Imiona tychże psów wyryto na tablicy, wraz z odciskami psich łap. Możemy tam wyczytać następujące imiona czworonożnych przyjaciół: Mizeta, Żoli, Lord, Lilciu, Nelli, Ryś, Ofka, Bobik, Żaba, Bidul, Kora, Kinuli, Woj, Donald, Saba, Sylwek, Ciapa, Nora, Suzi, Stasia, Kali, Aga, Gapa, Bella, Pikuś, Cybina, Dżoka, Zew, Kora, Pegol, Żaba, Morus, Replay. Pomnik powstał nie tylko po to, aby upamiętnić psy mieszkające w pobliskiej kamienicy, ale wszystkie bez wyjątku wierne czworonogi, bez których nasze życie byłoby wyjątkowo ubogie.


3. Pomnik psa na Jeżycach.


4. Fontanna Perseusza i Andromedy

To zdecydowanie jeden z najpiękniejszych pomników w Poznaniu. Właściwie to nie tyle pomnik, co grupa rzeźbiarska mająca pierwotnie być częścią fontanny zbudowanej na cześć cesarzowej Niemiec Wiktorii, żony Fryderyka III, monarchy, który panował zaledwie 99 dni. Wiktoria przyjechała do Poznania w 1888 r. aby wyrazić swą solidarność z mieszkańcami miasta, którzy ucierpieli w następstwie wielkiej powodzi, jednej z największych w dziejach Poznania. Autorem rzeźby był Johannes Pfuhl. 


4. Fontanna Perseusza i Andromedy na dawnym Placu Królewskim.


Ponoć kiedy Wiktoria dowiedziała się, że poznaniacy chcą ufundować dla niej pomnik, sama zasugerowała scenę mitologiczną przedstawiającą uwolnienie etiopskiej królewny Andromedy przez herosa Perseusza, syna Zeusa i królewny Danae, z rąk morskiego potwora Ketosa. Rzeźbę odsłonięto 9 kwietnia 1891 r. Pierwotnie pomnik stanął w centralnym miejscu Placu Królewskiego (ob. plac Cyryla Ratajskiego). W 1956 r. pomnik przeniesiono do Parku Wilsona, gdzie stoi po dziś dzień. Jest to jeden z niewielu pomników z czasów pruskich, który nie został zniszczony w 1919 r. Zawdzięcza to swej ogromnej wartości artystycznej i apolityczności.


5. Rzeźba Perseusza i Andromedy w Parku Wilsona.


5. Pomnik Armii „Poznań”

Monumentalny pomnik poświęcony pamięci żołnierzy Armii „Poznań” dowodzonej przez gen. Tadeusza Kutrzebę, należy do najokazalszych pomników w stolicy Wielkopolski. Stoi także w wyjątkowym  miejscu, czyli na Wzgórzu Świętego Wojciecha. Komunistyczne władze Poznania przez lata nie były zainteresowane budową pomnika wielkopolskich formacji walczących we wrześniu 1939 r., dopiero naciski ze strony kombatantów zdecydował o wyrażeniu zgody na wystawienie takiego monumentu w połowie lat siedemdziesiątych XX w. Kombatanci Armii „Poznań” zwrócili się wprost do docent Anny Rodzińskiej z poznańskiej ASP z prośbą o wykonanie projektu pomnika. Jego odsłonięcie zaplanowano na 1 września 1979 r., a więc w czterdziestą rocznicę wybuchu wojny, jednak biurokracja i problemy ze znalezieniem odpowiedniej lokalizacji spowodowały, że pomnik odsłonięto dopiero 1 września 1982 r. Monument tworzą pochylone bloki kamienne i płyty, z których owe bloki wyrastają. Wewnątrz umieszczono tablice z wyrytymi nazwami bitew, płaskorzeźby przedstawiające żołnierzy idących do ataku i urny z ziemią z pól bitew leżących na szlaku bojowym Armii „Poznań”. Całość przypomina zaporę przeciwczołgową,  symbolizującą opór przeciwko najeźdźcy.


6. Pomnik Armii "Poznań".


6. Fontanna Higiei  

To kolejny z „wędrujących” pomników w Poznaniu, choć pierwotnie była to ozdoba studzienki. Edward hr. Raczyński wiele zrobił dla miasta i całego regionu. Z myślą o poznaniakach, Raczyński w 1840 r. sfinansował budowę wodociągu doprowadzającego wodę z Winiar do miasta. Wodę można było pobierać z czterech studni, a jedna z nich stanęła na Alejach Marcinkowskiego. W 1908 r. studnię ozdobiono figurą greckiej bogini zdrowia Higei, o rysach ukochanej żony Raczyńskiego, Konstancji z Potockich. Była to kopia figury stanowiącej część grobowca Raczyńskiego w Zaniemyślu, tylko w większej skali. Na cokole wyryto medalion z wizerunkiem Vincenza Priessnitza, pioniera wodolecznictwa. W zakładzie leczniczym Priessnitza w czeskim Jeseniku, Raczyńscy leczyli swego jedynego syna, Rogera. Medalion zdobi sentencja: „Nic lepszego nad wodę”. Studnię przeniesiono w obecne miejsce, czyli przed Bibliotekę Raczyńskich na Placu Wolności w 1971 r. Konstancja Raczyńska, której rysy posiada Higieja, była o pięć lat starsza od Edwarda i w dodatku była rozwódką, co oznaczało murowany skandal. Niemniej, było to wyjątkowo zgodne i kochające się małżeństwo, choć oboje różnili się pod względem charakteru i temperamentu.


7. Pomnik Higiei.


7. Pomnik Zygi Latarnika

Na Grobli, w obrębie skweru Łukasiewicza, niedaleko Starej Gazowni, stoi odlany z brązu pomnik-figura latarnika Zygmunta, lepiej znanego w Poznaniu jako latarnik Zyga. Zyga „zapala” autentyczną latarnię. Pomnik odsłonięto 29 maja 2003 r. Autorem rzeźby jest Robert Sobociński, a jego powstanie było efektem wspólnej akcji „Gazety Wyborczej” i Wielkopolskiej Spółki Gazownictwa, którą nazwano „Ocalmy latarnie”. Celem akcji była ochrona istniejących jeszcze w Poznaniu zabytkowych latarni. Pierwsze latarnie gazowe powstały w Londynie w 1809 r., a następnie w Paryżu w 1819 r. Na poznańskich ulicach latarnie gazowe pojawiły się w 1856 r. Latarnik co wieczór przemierzał kilka kilometrów, zapalając kilkadziesiąt miejskich latarni. Rankiem z kolei, gasił je. Pomnik Zygi ma służyć nie tylko kultywowaniu pamięci o dawnych latarniach, ale jest także hołdem złożonym poznańskich latarnikom.   


8. Pomnik Zygi Latarnika.


8. Pomnik-studzienka Bamberki

Pomnik, a w istocie studzienka Bamberki, to jeden z najciekawszych elementów Starego Rynku i kolejny pomnik, który sporo się przemieszczał zanim stanął tam, gdzie stoi, czyli na tyłach ratusza. Studzienka powstała z inicjatywy zamożnej żydowskiej rodziny kupieckiej Goldenringów, znanych w Poznaniu handlarzy winem. 


9. Odsłonięcie studzienki Bamberki w 1915 r.


Figura dziewczyny w stroju bamberskim, stanowiąca główny element studzienki, miała upamiętnić dwusetną rocznicę przybycia do Poznania pierwszej fali osadników z niemieckiego Bambergu. Studzienkę zaprojektował rzeźbiarz Joseph Wackerle, a pozowała mu pracownica winiarni Goldenringów, Jadwiga Gadziemska, z domu Jakubczak. Uroczyste odsłonięcie pomnika nastąpiło w 1915 r. Początkowo studzienka stanęła przed domkami budniczymi na wprost ulicy Woźnej. W 1929 r. ustawiono ją pod zachodnią ścianą ratusza. Po wojnie kilkanaście lat spędziła magazynie. W 1963 r. bamberka stanęła w ogrodzie Muzeum Etnograficznego przy ul. Mostowej, ale ostatecznie, w 1977 r., powróciła na Stary Rynek i ustawiono ją na tyłach ratusza. Stoi tam do dzisiaj.


10. Bamberka obecnie.


9. Pomnik Starego Marycha

Gwara poznańska, choć niezwykle piękna, jest już dziś niestety w zaniku. Obecnie tylko część starszych poznaniaków posługuje się nią na co dzień, a młodsze pokolenia używają jedynie niektórych słów i wyrażeń typu: „pyry”, „szneka z glancem”, „bejmy”, „bimba”, „rojber”, „czekać za kimś” (nie na kogoś), itp. Szkoda, ale cóż, nic na to nie poradzimy. Poznań jednak może poszczycić się czymś wyjątkowym, a mianowicie pomnikiem gwary poznańskiej, którą uosabia postać fikcyjnego mieszkańca Poznania („poznańskiej pyry”), co to jada „sznytki zez kaszokiem”, a do lasu chodzi na „betki”, czyli Starego Marycha. Pomnik stanął w 2001 r. u wylotu ulicy Półwiejskiej. Przedstawia mężczyznę z teczką opartego o rower. Postać Starego Marycha stworzył Juliusz Kubel, a jego opowiastki najczystszą gwarą poznańską czytał na antenie Radia Merkury aktor Marian Pogasz. Przez szesnaście lat (1983 – 1999) Marych gościł w mieszkaniach poznaniaków. Autorem pomnika jest Robert Sobociński, który nadał Staremu Marychowi rysy twarzy Pogasza.    


11. Stary Marych.


10. Kotwica nad Maltą

Nad Jeziorem Maltańskim stoi sobie wielka kotwica z przymocowanym do niej ogromnym łańcuchem. Poznań dostępu do morza nie posiada, więc skąd ta kotwica? Otóż, jest ona pamiątką po polskim statku handlowym s/s „Poznań” (skrót s/s oznacza w tym przypadku statek parowy, po angielsku „steam ship”). W 1926 r., staraniem ministra przemysłu i handlu Eugeniusza Kwiatkowskiego, powołano przedsiębiorstwo „Żegluga Polska” i zakupiono od Francji pięć nowych parowców handlowych, którym nadano nazwy polskich miast: „Kraków”, „Toruń”, „Wilno”, „Katowice” i „Poznań”. W okresie międzywojennym s/s „Poznań” pływał głównie na Bałtyku i Morzu Północnym, a w 1934 ruszył w rejs ku wybrzeżom Afryki. 


12. Parowiec s/s "Poznań".


Wieść o wybuchu wojny dotarła do załogi podczas pobytu w Szwecji. Kapitan wydał rozkaz przedostania się do Wielkiej Brytanii. Trudna wyprawa zakończyła się sukcesem. Podczas wojny, „Poznań” pływał w konwojach atlantyckich, a podczas lądowania aliantów w Normandii w czerwcu 1944 r., przewoził amunicję dla walczących oddziałów. W 1945 r. komunistyczne władze Polski zażądały powrotu statku do kraju. Prośba ta została spełniona i „Poznań” został włączony do polskiej flotylli handlowej. Ostatni rejs parowiec odbył w 1961 r., a rok później opuszczono banderę na statku. W 1975 r. oddano go na złom i pocięto na przysłowiowe żyletki. Część urządzeń z parowca powędrowało do szczecińskiego Muzeum Narodowego, a do Poznania trafiła kotwica s/s „Poznań”, którą możemy do dziś oglądać nad Jeziorem Maltańskim.


13. Kotwica nad Maltą.


Oto zestawienie dziesięciu, moim zdaniem, najciekawszych poznańskich pomników, choć oczywiście okazałych monumentów jest w tym mieście o wiele więcej. Ciekaw jestem, które pomniki dopisalibyście jeszcze do tej listy.


Fotografie:


1. https://fotopolska.eu/539632,foto.html

2. https://fotopolska.eu/1277962,foto.html

3. lepszypoznan.pl/Piotr Rychter

4. https://fotopolska.eu/577463,foto.html

5. By Adam Marlewski (Adam Marlewski per OTRS) [CC BY-SA 3.0  (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons

6. https://fotopolska.eu/959195,foto.html

7. https://fotopolska.eu/432247,foto.html

8. https://fotopolska.eu/198942,foto.html

9. https://fotopolska.eu/1192606,foto.html

10. https://fotopolska.eu/547528,foto.html

11. https://fotopolska.eu/1126103,foto.html

12. https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:SS_Poznan_POL.jpg

13. https://www.fotopolska.eu/Poznan/b104921,Kotwica.html

 
WASZE KOMENTARZE[1]
~ViolaNax: Hey. What is the best way to contact you? g5x7876bd
dodano: Piątek, 2020.01.10 06:39, IP:46.56.75.XXX
ok
0
not ok
0
odpowiedz|usuń
~: mzklae oiut
dodano: Piątek, 2020.04.10 18:11, IP:89.64.24.XXX
ok
0
not ok
0
odpowiedz|usuń
DODAJ KOMENTARZ | Jesteś niezalogowany, Twój nick będzie poprzedzony ~zaloguj | zarejestruj
Liczba znaków do wykorzystania: 1000
Nie jesteś anonimowy, Twoje IP zapisujemy w naszej bazie danych. Dodając komentarz akceptujesz Regulamin Forum
Do poprawnego działania mechanizmu dodawania komentarzy wymagane jest włączenie obsługi ciasteczek.
avatar
MACIEJ BRZEZIŃSKI
poznanskiehistorie.epoznan.pl
RSSsend_message
Nazywam się Maciej Brzeziński. Z wykształcenia jestem historykiem i wschodoznawcą. Od maja 2011 roku prowadzę tego bloga. Historia Poznania to jedna z moich pasji, ale za to największa, dlatego chcę popularyzować fascynujące dzieje tego miasta. Można mnie znaleźć także pod adresem: www.poznanskiehistorie.blogspot.com oraz na facebooku. Zapraszam więc do lektury.
Mój kontakt: [email protected]
ARCHIWUM WPISÓW
10 niesamowitych poznańskich pomników (22 sty 2019)
To już sto lat, czyli historia PSS "Społem" (13 sty 2019)
Kaisergarten, czyli niezwykły poznański teatr variete (13 sty 2019)
Od żartu do zwierzyńca, czyli historia ogrodu zoologicznego na Jeżycach (30 lip 2018)
Lokacja Poznania na prawie niemieckim w 1253 r. (14 lip 2018)
Od ewangelickiej "katedry" do katolickiego kościoła (5 lip 2018)
Jerzy Mieloch - motocyklowy mistrz z Poznania (28 cze 2018)
Od osady Piaski do Placu Bernardyńskiego (22 cze 2018)
Poznański zbór Kościoła Zielonoświątkowego (17 cze 2018)
Nowy Ratusz na Starym Rynku (31 maj 2018)
10 łazarskich "perełek" (17 maj 2018)
Wielkopolska Wiosna Ludów (12 maj 2018)
Kościoły międzywojennego Poznania (3 maj 2018)
Zielona dolina Cybiny (26 kwi 2018)
Poznański pułk rumuńskiego króla (14 kwi 2018)
Wielkanoc na wielkopolskiej wsi w drugiej połowie XIX stulecia (30 mar 2018)
Kino "Słońce" w Poznaniu 1927 - 1945 (17 mar 2018)
Piękno nieodzyskane, czyli 10 obiektów, których już nie znajdziemy w Poznaniu (8 mar 2018)
Maltanka, czyli historia niezwykłej poznańskiej kolejki (16 lut 2018)
Katalog Domu Sportowego Jana Wiencka z 1929 roku (8 lut 2018)
Muzeum Literackie Henryka Sienkiewicza w Poznaniu (4 lut 2018)
"Portki księdza", czyli historia nieistniejącego kościoła ewangelickiego św. Piotra i jego parafii (26 sty 2018)
Klementyna Śliwińska - pionierka polskiego automobilizmu (21 sty 2018)
Przemysław Garczyński - "Kelner" - recenzja (18 sty 2018)
10 jeżyckich "perełek" (13 sty 2018)
Zupa z konopi, wróżby i gwiazdory, czyli Boże Narodzenie na wielkopolskiej wsi w drugiej połowie XIX w. (22 gru 2017)
Pierwszy dowódca, czyli opowieść o Stanisławie Taczaku (14 gru 2017)
Katarzyna Marciszewska "Wiedźmy Himmlera" - recenzja (10 gru 2017)
Wielki kryzys 1929 roku w Poznaniu (8 gru 2017)
Pod skrzydłami pegaza (3 gru 2017)
Kaiser Wilhelm-Siedlung, czyli osiedle kolejarzy przy ulicy Hutniczej (16 lis 2017)
Ormianie w dawnym Poznaniu (9 lis 2017)
Poznańska parafia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (3 lis 2017)
10 grunwaldzkich "perełek" (27 paź 2017)
Balony, sterowce, aeroplany, czyli początki lotnictwa w Poznaniu (19 paź 2017)
Krótka historia osiedla Piątkowo-Naramowice (11 paź 2017)
Pogrobowiec, czyli historia króla Przemysła II (5 paź 2017)
Złota Kaplica, czyli cząstka Bizancjum w Poznaniu (28 wrz 2017)
Szkoła Wydziałowa Poznańska (2 wrz 2017)
Ogródki rozrywkowe i wyścigi konne, czyli jak dawniej bawiono się przy Drodze Dębińskiej (21 sie 2017)
10 wildeckich "perełek" (8 sie 2017)
Poznański gotyk, część 2 (23 lip 2017)
Poznański gotyk, część 1 (13 lip 2017)
Bunt wójta Przemka (3 lip 2017)
Sołacz - willowa dzielnica Poznania (15 cze 2017)
Cesarzowa Wiktoria w Poznaniu (9 cze 2017)
Protestanci w przedrozbiorowym Poznaniu, część 2 (27 maj 2017)
Protestanci w przedrozbiorowym Poznaniu, część 1 (18 maj 2017)
Zanim powstały Targi Poznańskie, czyli Wystawa Wschodnioniemiecka w 1911 roku. (14 maj 2017)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1835, część 2 (4 maj 2017)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1835, część 1 (27 kwi 2017)
10 poznańskich "naj..." (18 kwi 2017)
Medycyna i higiena w renesansowym Poznaniu (2 kwi 2017)
Adwentyści Dnia Siódmego w Poznaniu (22 mar 2017)
Bambrzy w dziejach Poznania, część 2 (9 mar 2017)
Bambrzy w dziejach Poznania, część 1 (3 mar 2017)
Jeżyckie wille - luksus i elegancja (15 lut 2017)
Legendarni biskupi poznańscy wg Długosza (6 lut 2017)
10 najsłynniejszych poznanianek (II) (22 sty 2017)
Poznaniacy wobec powstania listopadowego (30 lis 2016)
Paganini w Poznaniu (23 lis 2016)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1810, część 2 (17 lis 2016)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1810, część 1 (9 lis 2016)
Żydzi w międzywojennym Poznaniu (27 paź 2016)
Ks. Józef Rogaliński i starania o uniwersytet w osiemnastowiecznym Poznaniu (19 paź 2016)
10 najpiękniejszych ulic w Poznaniu (13 paź 2016)
Aleksander I w Poznaniu (29 wrz 2016)
Współczesne kościoły Poznania (23 wrz 2016)
Generał Tadeusz Kutrzeba i Armia "Poznań" (14 wrz 2016)
Niegolewski i inni, czyli wielkopolscy szwoleżerowie Napoleona (6 sie 2016)
Początki nowoczesnego sportu w Poznaniu (17 lip 2016)
Od października do czerwca, czyli ogólnopolskie znaczenie Czerwca'56 (7 lip 2016)
Johow-Gelände, czyli urok łazarskich kamienic (23 cze 2016)
Jak bernardyn z franciszkaninem, czyli wojna mnichów w siedemnastowiecznym Poznaniu (16 cze 2016)
95 lat Międzynarodowych Targów Poznańskich (2 cze 2016)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1790, część 2 (25 maj 2016)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1790, część 1 (19 maj 2016)
Adelajda i Kazimierz, czyli królewski ślub w katedrze poznańskiej (5 maj 2016)
Obchody Millenium Chrztu Polski w Poznaniu w 1966 roku (24 kwi 2016)
Jak Poznańczycy walczyli z germanizacją, część 2 (16 kwi 2016)
Jak Poznańczycy walczyli z germanizacją, część 1 (10 kwi 2016)
Socrealizm w Poznaniu (16 mar 2016)
Panowie z Górki (2 mar 2016)
Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, czyli namiastka uniwersytetu (25 lut 2016)
Jordan - biskup polski czy poznański? (11 lut 2016)
Zjazd poznański 1530 roku (3 lut 2016)
Architektura międzywojennego Poznania (28 sty 2016)
10 nietuzinkowych poznaniaków (12 sty 2016)
Życie w Poznaniu w pierwszych miesiącach Wielkiej Wojny w świetle "Kuriera Poznańskiego" (15 gru 2015)
Święci patroni Poznania (9 gru 2015)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1740, część 2 (24 lis 2015)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1740, część 1 (17 lis 2015)
Cmentarz na Górczynie (4 lis 2015)
130 lat komunikacji telefonicznej w Poznaniu (21 paź 2015)
Włosi w dawnym Poznaniu (7 paź 2015)
"Ukochana żona", czyli historia księżnej Ryksy szwedzkiej, żony Przemysła II (12 sie 2015)
10 najpiękniejszych kamienic poznańskiej "belle epoque" (28 lip 2015)
Od Intendentury do Collegium Historicum (14 lip 2015)
"Naród Sobie", czyli narodziny i pierwsze lata Teatru Polskiego w Poznaniu (30 cze 2015)
Rymarze, krawcy i kuśnierze, czyli słów kilka o rzemieślnikach w średniowiecznym Poznaniu (24 cze 2015)
Kulturkampf (9 cze 2015)
Poznańscy muzułmanie (2 cze 2015)
Port rzeczny w Poznaniu (26 maj 2015)
10 osobliwości Poznania (13 maj 2015)
Szkoci w Poznaniu (5 maj 2015)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1700, część 2 (27 kwi 2015)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1700, część 1 (21 kwi 2015)
Poznańscy reformaci i ich śródecki kościół (24 mar 2015)
Generał Krzyżanowski, czyli jak wielkopolski szlachcic został amerykańskim bohaterem (10 mar 2015)
Ludzie niezwyczajni - o Dezyderym Chłapowskim i księdzu Piotrze Wawrzyniaku słów kilka (3 mar 2015)
10 najpiękniejszych miejsc w Poznaniu (17 lut 2015)
Marcin Kasprzak i Róża Luksemburg, czyli socjaliści w dziewiętnastowiecznym Poznaniu (1 lut 2015)
Wybierzmy 10 najpiękniejszych miejsc w Poznaniu (26 sty 2015)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1650, część 2 (18 sty 2015)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1650, część 1 (11 sty 2015)
Poznańska parafia prawosławna (14 gru 2014)
10 najpiękniejszych i najcenniejszych poznańskich kościołów (30 lis 2014)
"De optimo senatore", czyli międzynarodowa kariera pewnego poznańskiego biskupa (16 lis 2014)
Od Wszystkich Świętych do Andrzejek, czyli listopad w wielkopolskiej tradycji ludowej (2 lis 2014)
Poznań 1146 - Krzyszków 1157 (26 paź 2014)
Historia Folwarku Edwardowo (12 paź 2014)
Targowisko, centrum polskości i miejsce zgromadzeń, czyli Stary Rynek w XIX wieku (9 paź 2014)
10 symboli Poznania (21 wrz 2014)
Ad maiorem Dei gloriam, czyli przybycie jezuitów do Poznania (14 wrz 2014)
Na pensji w Poznaniu dziewiętnastego stulecia (7 wrz 2014)
Dzieje Górczyna (31 sie 2014)
Przerwa wakacyjna (27 lip 2014)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1580, część 2 (21 lip 2014)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1580, część 1 (13 lip 2014)
10 najsłynniejszych poznanianek (29 cze 2014)
Katedra poznańska królewską nekropolią? (22 cze 2014)
Grecy w Poznaniu (15 cze 2014)
Konstancja z Potockich Raczyńska, czyli żywot kobiety niezwykłej (8 cze 2014)
Poznańska parafia Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego (1 cze 2014)
Gniezno czy Poznań? Gdzie znajdowała się pierwsza stolica Polski? (25 maj 2014)
No to mamy już 3 lata! (21 maj 2014)
10 osób, które najbardziej przyczyniły się do rozwoju Poznania (18 maj 2014)
Co kryje park na osiedlu Czecha? Pruskie umocnienia wśród ratajskich bloków! (11 maj 2014)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1500, część 2 (4 maj 2014)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1500, część 1 (27 kwi 2014)
Wesołych Świąt! (13 kwi 2014)
Beocja czy Sparta? Jak wykształcił się poznański etos (23 mar 2014)
Reformowany Kościół Katolicki w Polsce i jego poznańska siedziba (16 mar 2014)
Pomniki Wieszcza Adama w Poznaniu (2 mar 2014)
Dominikanie, karmelici, bernardyni, czyli zakony żebracze w średniowiecznym Poznaniu (16 lut 2014)
Od Śluzy Katedralnej do powstania ICHOT (9 lut 2014)
W domu i w kamienicy, czyli jak mieszkali poznaniacy w XIX stuleciu (2 lut 2014)
Od osady Stelmachy do placu Wiosny Ludów (26 sty 2014)
Wehikuł czasu, czyli jak się żyło w Poznaniu 600 lat temu, część 2 (19 sty 2014)
Wehikuł czasu, czyli jak się żyło w Poznaniu 600 lat temu, część 1 (12 sty 2014)
Dwa stare forty. Jedna historia, wspólna przyszłość? (5 sty 2014)
Chwała Zwycięzcom! (26 gru 2013)
Wesołych Świąt! (22 gru 2013)
Z Poznania do Hollywood, czyli historia Lilli Palmer (15 gru 2013)
Legenda o trzech skradzionych Hostiach - prawda, czy mit? (8 gru 2013)
Sejm Dzielnicowy w Poznaniu (1 gru 2013)
Panorama renesansowego Poznania (17 lis 2013)
Miejsce kaźni Wielkopolan w okresie II wojny światowej - obóz koncentracyjny w Forcie VII w Poznaniu (8 lis 2013)
Kłopotliwy honorowy obywatel miasta Poznania (3 lis 2013)
Historia Jeżyc, część 2 (27 paź 2013)
Historia Jeżyc, część 1 (20 paź 2013)
Poznań kontra Kraków, czyli jezuickie starania o uniwersytet w Poznaniu w 1611 roku (13 paź 2013)
Doktor Marcin i inni, czyli początki poznańskiej pracy organicznej (29 wrz 2013)
Poznań w oparach czarnej magii (24 wrz 2013)
"W Poznaniu na wygnaniu", czyli poznańskie lata Kazimiery Iłłakowiczówny (15 wrz 2013)
Perły poznańskich podwórek, czyli ul. Ratajczaka 14 - historia zabudowy w podwórzu (8 wrz 2013)
Przerwa wakacyjna (21 lip 2013)
Burzliwe dzieje ratuszowego orła (14 lip 2013)
Podróż sentymentalna kolejką wąskotorową - kiedyś czasy świetności, a dziś pozostałości i wspomnienia (7 lip 2013)
Poznań pod wodą (30 cze 2013)
Wędrujące serce generała (23 cze 2013)
Pancerna Impreza. Fotorelacja z Dnia Otwartych Koszar w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych (16 cze 2013)
Odrodzenie z upadku, czyli działalność Komisji Dobrego Porządku w Poznaniu (9 cze 2013)
Fort VIIa - militarna przeszłość, "biurowa" przyszłość (2 cze 2013)
Od Wszechnicy Piastowskiej do Uniwersytetu Poznańskiego (26 maj 2013)
Książę Przemysł I - ojciec Poznania (19 maj 2013)
Medycyna i higiena w Poznaniu XIX stulecia (12 maj 2013)
28. Dni Ułana 2013 - fotorelacja Agnieszki Wiśniewskiej. (7 maj 2013)
"Błazeńskie urządzenie", czyli historia poznańskich koziołków (28 kwi 2013)
Poznańska Gra Liczbowa "Koziołki" (21 kwi 2013)
Hipodrom Wola - tradycja i teraźniejszość (14 kwi 2013)
Halo, halo, tu Radio Poznań! (7 kwi 2013)
Wesołych Świąt (28 mar 2013)
Książka w renesansowym Poznaniu (24 mar 2013)
Świat, którego już nie ma - Bambrzy na poznańskich Ratajach (17 mar 2013)
"Wichrzyciele i warchoły", czyli Marzec'68 w Poznaniu (10 mar 2013)
Apel (3 mar 2013)
Pozostałości Poznańskiej Twierdzy Fortowej - Fort 1 (3 mar 2013)
Alianckie naloty na Poznań (24 lut 2013)
Budynki pokawaleryjskie w Poznaniu, czyli od koszar do osiedla (17 lut 2013)
Jego Królewska Mość Mikołaj Rychlik (10 lut 2013)
Poznań w latach Wielkiej Wojny (3 lut 2013)
Zachować w pamięci miniony czas, czyli o Muzeum Uzbrojenia na poznańskiej Cytadeli (27 sty 2013)
Konkurs "Blog Roku 2012" (24 sty 2013)
"Piękna Polka", czyli historia królowej Elżbiety Ryksy (20 sty 2013)
Spotkanie z Igorem Janke (15 sty 2013)
Poznańskie stadiony, część 3 - Stadion przy ul. Bułgarskiej (13 sty 2013)
Dwieście lat temu urodził się Hipolit Cegielski! (6 sty 2013)
Wesołych Świąt !!! (19 gru 2012)
Rozrywki dzieci i młodzieży w dziewiętnastowiecznym Poznaniu (9 gru 2012)
Powojenna odbudowa Starego Rynku (2 gru 2012)
Roman Wilhelmi - wybitny aktor z Poznania (25 lis 2012)
Ponowny pochówek junikowskich kosynierów (21 lis 2012)
Antiqua civitas posnaniensis, czyli dzieje Śródki (18 lis 2012)
Poznań w listopadzie 1918 roku (11 lis 2012)
Poznańska moda w czasach Oświecenia (5 lis 2012)
Odsłonięcie pomnika Romana Wilhelmiego w Poznaniu - fotorelacja (5 lis 2012)
Mały komunikat (5 lis 2012)
Poznańskie stadiony, część 2 - Stadion im. Edmunda Szyca (5 lis 2012)
Legenda polskiej archeologii (21 paź 2012)
Jak budowano Winogrady (14 paź 2012)
Poznaniaków droga ku nowoczesności (8 paź 2012)
Złodziejki, prostytutki, cudzołożnice, czyli kobieca przestępczość w dawnym Poznaniu (30 wrz 2012)
Od mostu Łacina do mostu św. Rocha (23 wrz 2012)
Jak króla Henryka w Poznaniu witano (16 wrz 2012)
Poznańskie stadiony, część 1 - Stadion Lecha na Dębcu (9 wrz 2012)
Budowniczy, uczony, biskup i polityk, czyli opowieść o Janie Lubrańskim (2 wrz 2012)
Pomniki dziewiętnastowiecznego Poznania (26 sie 2012)
Poznańscy ułani (15 sie 2012)
Na scenach kabaretów międzywojennego Poznania (12 sie 2012)
Próby emancypacji poznańskich Żydów w pierwszej połowie XIX wieku (8 sie 2012)
Dzieje "Poznańskiej Wenecji" (5 sie 2012)
Czas na urlop! (17 lip 2012)
Poznański debiut Władysława Hańczy (15 lip 2012)
Najcenniejsza relikwia poznańskiej katedry (11 lip 2012)
Łacińskie inskrypcje na poznańskim Ratuszu, część 2 (8 lip 2012)
Łacińskie inskrypcje na poznańskim Ratuszu, część 1 (4 lip 2012)
Poznański romantyk - Ryszard Wincenty Berwiński (28 cze 2012)
Na pomoc Prezydentowi i Rządowi! Poznań wobec przewrotu majowego 1926 roku (24 cze 2012)
Roman May i jego przemysłowe imperium (20 cze 2012)
Poznańskie organy Ladegasta (17 cze 2012)
Książka w średniowiecznym Poznaniu (10 cze 2012)
Wielkopolskie struktury przedwojennego wywiadu i kontrwywiadu, czyli "Dwójka" w Poznaniu i Bydgoszczy, część 2 (6 cze 2012)
Wielkopolskie struktury przedwojennego wywiadu i kontrwywiadu, czyli "Dwójka" w Poznaniu i Bydgoszczy, część 1 (3 cze 2012)
"Echt Poznanioki" kontra "Galicjoki", czyli konflikt swój-obcy w międzywojennym Poznaniu (30 maj 2012)
Królewska Niemiecka Akademia (27 maj 2012)
No to stuknął nam roczek! (20 maj 2012)
Pierwszy polski podręcznik savoir-vivre (16 maj 2012)
Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, czyli jak wypromować Poznań, część 2 (13 maj 2012)
Dzieje poznańskiej masonerii, część 2 (9 maj 2012)
Dzieje poznańskiej masonerii, część 1 (6 maj 2012)
Poznań a Konstytucja 3 Maja (3 maj 2012)
Rowerem przez Afrykę (29 kwi 2012)
Rycerze św. Jana Jerozolimskiego w Poznaniu (25 kwi 2012)
Czy w Poznaniu strzelano do cara? (15 kwi 2012)
Początki poznańskiej kinematografii (11 kwi 2012)
Palmy, zajączek i dyngus, czyli wielkopolskie tradycje wielkanocne, część 2 (1 kwi 2012)
Palmy, zajączek i dyngus, czyli wielkopolskie tradycje wielkanocne, część 1 (28 mar 2012)
Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, czyli jak wypromować Poznań, część 1 (25 mar 2012)
Ostatnia publiczna egzekucja w Polsce (21 mar 2012)
Poznańskie duchy i zjawy (18 mar 2012)
Szermierz poznańskiej kontrreformacji (14 mar 2012)
Moda renesansowego Poznania (11 mar 2012)
Związki Józefa Ignacego Kraszewskiego z Poznaniem (7 mar 2012)
Edukacja regionalna - czy jest obecna w szkole? (4 mar 2012)
O profesji kata w dawnym Poznaniu (29 lut 2012)
Ferdinand Foch w Poznaniu (26 lut 2012)
Najstarsza poznańska nekropolia (22 lut 2012)
O poznańskich łaźniach (19 lut 2012)
Ustrój renesansowego Poznania (15 lut 2012)
Tragiczna historia Ludgardy (12 lut 2012)
Trakt Królewsko-Cesarski. Podróż po historii Poznania, częśc 3 (8 lut 2012)
Perły Starego Rynku, część 4 (5 lut 2012)
Matka, żona i nauczycielka, czyli pozycja kobiet w dziewiętnastowiecznym Poznaniu (1 lut 2012)
Ze wspomnień poznańskiego architekta (29 sty 2012)
Trakt Królewsko-Cesarski. Podróż po historii Poznania, częśc 2 (25 sty 2012)
Między lojalnością a kontestacją. Mniejszość niemiecka w międzywojennym Poznaniu (22 sty 2012)
Poznań w Prusach Południowych 1793 - 1806 (17 sty 2012)
Trakt Królewsko-Cesarski. Podróż po historii Poznania, część 1 (15 sty 2012)
Krynoliny, gorsety, surduty i cylindry. Kilka słów o modzie dziewiętnastowiecznego Poznania, część 2 (12 sty 2012)
Pomnik Powstańców Wielkopolskich (10 sty 2012)
Kawiarnia, teatr i karty, czyli kilka słów o rozrywkach osiemnastowiecznego Poznania (8 sty 2012)
Z Rogalina przez Francję i Holandię, do Brazylii (5 sty 2012)
Bale w hotelu Bazar (3 sty 2012)
Świąteczny komunikat (20 gru 2011)
Gwiazdor, makiełki i Herody, czyli wielkopolskie tradycje bożonarodzeniowe, część 2 (18 gru 2011)
Gwiazdor, makiełki i Herody, czyli wielkopolskie tradycje bożonarodzeniowe, część 1 (15 gru 2011)
Perły Starego Rynku, część 3 (13 gru 2011)
Krynoliny, gorsety, surduty i cylindry. Kilka słów o modzie dziewiętnastowiecznego Poznania (11 gru 2011)
Prezydent "Rzeczpospolitej Polskiej Poznańskiej" (5 gru 2011)
Perły Starego Rynku, część 2 (4 gru 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 7 (1 gru 2011)
Most znany i nieznany (29 lis 2011)
Romantycy i spiskowcy, czyli próba wywołania powstania w 1846 roku w Poznaniu (27 lis 2011)
Mentalność mieszkańców dawnego Poznania (24 lis 2011)
Perły Starego Rynku, część 1 (22 lis 2011)
Elegantki i modnisie dwudziestolecia międzywojennego (20 lis 2011)
Prezydent-legenda, czyli opowieść o Cyrylu Ratajskim (17 lis 2011)
Skóry, wosk, śledzie i wino, czyli handel nowożytnego Poznania, część 2 (15 lis 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 6 (13 lis 2011)
Patron najsłynniejszej ulicy w Poznaniu (10 lis 2011)
Miłość i polityka (8 lis 2011)
Skóry, wosk, śledzie i wino, czyli handel nowożytnego Poznania, część 1 (6 lis 2011)
Jak budowano Rataje (3 lis 2011)
Cmentarze na poznańskiej Cytadeli (1 lis 2011)
Muzyka w dawnym Poznaniu (30 paź 2011)
Polacy i Niemcy w dziewiętnastowiecznym Poznaniu (27 paź 2011)
Dyplomata - arcybiskup - więzień - kardynał (25 paź 2011)
To już niemal sto lat, czyli historia Warty Poznań (23 paź 2011)
Subiektywny przegląd ważnych, zabawnych i tragicznych wydarzeń z dziejów osiemnastowiecznego Poznania (20 paź 2011)
Tramwaje konne w Poznaniu (18 paź 2011)
Historia i zabytki Ostrowa Tumskiego, część 6 (16 paź 2011)
Religijność w barokowym Poznaniu (13 paź 2011)
Twórca poznańskiego ratusza (11 paź 2011)
Dzieje poznańskiej sceny operetkowej (9 paź 2011)
Poznańskie wiosła (6 paź 2011)
Rozrywki mieszkańców renesansowego Poznania (4 paź 2011)
Administracja niemiecka w okupowanym Poznaniu 1939-45 (2 paź 2011)
Doktor Marcin (29 wrz 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 5 (27 wrz 2011)
Historia i zabytki Ostrowa Tumskiego, część 5 (25 wrz 2011)
Subiektywny przegląd ważnych, zabawnych i tragicznych wydarzeń z dziejów siedemnastowiecznego Poznania (22 wrz 2011)
Historia "Kolejorza", część 2 (20 wrz 2011)
Od miasta-twierdzy do nowoczesnej metropolii. Rozwój Poznania w 1 poł. XX wieku. (18 wrz 2011)
Ludność żydowska w średniowiecznym i nowożytnym Poznaniu (15 wrz 2011)
Filolog i fabrykant. Opowieść o Hipolicie Cegielskim (13 wrz 2011)
Historia "Kolejorza", część 1 (11 wrz 2011)
Pomnik Armii "Poznań" (9 wrz 2011)
Międzynarodowe Targi Poznańskie w okresie międzywojennym, część 2 (6 wrz 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 4 (4 wrz 2011)
Wrzesień 1939 roku w Poznaniu (2 wrz 2011)
Międzynarodowe Targi Poznańskie w okresie międzywojennym, część 1 (31 sie 2011)
Historia i zabytki Ostrowa Tumskiego, część 4 (29 sie 2011)
Most Królowej Jadwigi (27 sie 2011)
Subiektywny przegląd ważnych, zabawnych i tragicznych wydarzeń z dziejów szesnastowiecznego Poznania (25 sie 2011)
Poznańska Georges Sand (23 sie 2011)
Bułgarzy w Poznaniu (21 sie 2011)
Kolegium Jezuickie w Poznaniu (19 sie 2011)
Historia i zabytki Ostrowa Tumskiego, część 3 (17 sie 2011)
Występy Heleny Modrzejewskiej na scenach poznańskich teatrów (15 sie 2011)
Komunikat (30 lip 2011)
Przybycie Bambrów do Poznania (28 lip 2011)
Edward hr. Raczyński (1786 - 1845) (26 lip 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 3. Czas pracy i odpoczynku. (25 lip 2011)
Edukacja dziewcząt w dziewiętnastowiecznym Poznaniu (24 lip 2011)
Subiektywny przegląd ważnych, zabawnych i tragicznych wydarzeń z dziejów średniowiecznego Poznania (22 lip 2011)
Historia i zabytki Ostrowa Tumskiego, część 2 (22 lip 2011)
Szwedzi w Poznaniu, część 2 (21 lip 2011)
Mikołaj Skrzetuski (ok. 1610 - 1673) (19 lip 2011)
Szwedzi w Poznaniu, część 1 (18 lip 2011)
Historia i zabytki Ostrowa Tumskiego, część 1 (17 lip 2011)
Poznań na morzach i oceanach, część 3 (16 lip 2011)
Poznań na morzach i oceanach, część 2 (15 lip 2011)
Poznań na morzach i oceanach, część 1 (14 lip 2011)
Inteligencja polska w dziewiętnastowiecznym Poznaniu (13 lip 2011)
Biskup Andrzej Bniński (1396 - 1479) (12 lip 2011)
Perypetie z pomnikiem Bamberki (11 lip 2011)
Reformacja i kontrreformacja w Poznaniu, część 2 (10 lip 2011)
Reformacja i kontrreformacja w Poznaniu, część 1 (9 lip 2011)
Biblioteka Raczyńskich (8 lip 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 2 (7 lip 2011)
Antoni Pfitzner i jego firma (5 lip 2011)
Krótka historia Łazarza (4 lip 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 1 (3 lip 2011)
Przyjęcia u prezydenta Ratajskiego (2 lip 2011)
Emilia Sczaniecka (1804 - 1896) (1 lip 2011)
Zajezdnia tramwajowa przy ulicy Gajowej (30 cze 2011)
Panorama średniowiecznego Poznania, część 2 (29 cze 2011)
Pomnik Poznańskiego Czerwca'56 (28 cze 2011)
Poznański Czerwiec 1956 (27 cze 2011)
Przemysł piwowarski w Poznaniu w XIX i na początku XX wieku (26 cze 2011)
Panorama średniowiecznego Poznania, część 1 (25 cze 2011)
Pomnik Bismarcka w Poznaniu (24 cze 2011)
Akademia Lubrańskiego (23 cze 2011)
Kościół św. Wojciecha (22 cze 2011)
Antoni Radziwiłł 1775 - 1833 (21 cze 2011)
Ustrój średniowiecznego Poznania (20 cze 2011)
Fortyfikacje Twierdzy Poznań - bariera w rozwoju miasta w XIX wieku (19 cze 2011)
Kulinarna historia Poznania, część 5 (18 cze 2011)
Pałac Górków (16 cze 2011)
Józef Struś 1510 - 1568 (15 cze 2011)
Brytyjski nalot na Poznań (14 cze 2011)
Krótka historia Wildy (13 cze 2011)
Zamtuzy i gamratki, czyli płatna miłość w Poznaniu, część 2 (12 cze 2011)
Więzienia w Poznaniu (10 cze 2011)
Kulinarna historia Poznania, część 4 (9 cze 2011)
Pożary i powodzie w renesansowym Poznaniu (8 cze 2011)
Perła poznańskiego baroku (7 cze 2011)
Twórca praskiego golema był Poznaniakiem (6 cze 2011)
Kulinarna historia Poznania, część 3 (5 cze 2011)
Zamtuzy i gamratki, czyli płatna miłość w Poznaniu, część 1 (4 cze 2011)
Pręgierz (3 cze 2011)
Kulinarna historia Poznania, część 2 (2 cze 2011)
Paweł Edmund Strzelecki 1797 - 1873 (1 cze 2011)
Zamek Wilhelma II (31 maj 2011)
Poznańskie czarownice i ich obrońcy (30 maj 2011)
Kulinarna historia Poznania, część 1 (29 maj 2011)
Poznaniak wśrod pionierów pediatrii (27 maj 2011)
Poznaniak współtwórcą wielkich odkryć geograficznych (26 maj 2011)
Sytuacja kobiet w renesansowym Poznaniu (25 maj 2011)
Zamek Przemysła (24 maj 2011)
Dopisek (23 maj 2011)
Napoleon w Poznaniu (23 maj 2011)
Herb miasta Poznania (22 maj 2011)
Skąd się wzięła nazwa "Poznań"? (21 maj 2011)
Witam wszystkich i zapraszam do lektury. (20 maj 2011)
Zdjęcie: Marek Barankiewicz